Loading…

انتظار مردم از دولت سیزدهم مبارزه با فساد است

ایسنا/قزوین استاندار قزوین گفت: انتظار مردم از دولت سیزدهم مبارزه با فساد است و یکی از مهمترین مواردی که در دولت و استان در دستور کار قرار دارد، مبارزه با فساد است و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه شفافیت و نظارت مستمر نهادینه شود.

بریکس در سال های آینده به جایگزینی برای گروه ۷ تبدیل خواهد شد

یک پایگاه خبری-تحلیلی در گزارشی با اشاره به اهمیت گسترش بریکس در تحکیم جایگاه آن در ژئوپلیتیک جهانی، مطرح کرد یکی از اهداف این گروه کنار زدن جی ۷ است که با گسترش و محبوبیت بیشتر بریکس در میان کشورهای بیشتر، ظرفیت جایگزینی این ائتلاف غربی را دارد.

بریکس در سال های آینده به جایگزینی برای گروه ۷ تبدیل خواهد شد

یک پایگاه خبری-تحلیلی در گزارشی با اشاره به اهمیت گسترش بریکس در تحکیم جایگاه آن در ژئوپلیتیک جهانی، مطرح کرد یکی از اهداف این گروه کنار زدن جی ۷ است که با گسترش و محبوبیت بیشتر بریکس در میان کشورهای بیشتر، ظرفیت جایگزینی این ائتلاف غربی را دارد.